Hero

Huoneiston remontit

Huom!

Taloyhtiö varaa oikeuden valvoa korjausurakkaa tarvittaessa. Valvonnasta aiheutuneet kulut peritään osakkeenomistajalta.
Korjaustyössä tulee noudattaa asentamisesta ja rakentamisesta annettuja määräyksiä ha hyviä rakennustapoja seka toimenpideluvan ehtoja.
LVI- ja sähköasennuksissa tulee käyttää hyväksyttyjä urakoitsijoita.
Urakoitsija on ilmoitettava ennen ko. asennuksen aloittamista.

Huoneistokohtainen viilennin

Taloyhtiön hallinto on määritellyt, että ulkoyksikkö tulee sijoittaa seinän viereen parvekkeelle kaiteen alapuolella erilliselle tärinäsuojalla
varustetulle telineelle toimenpideluvan mukaisesti.
Ulkoyksikköä ei saa kiinnittää rakenteisiin.
Kondenssivesi tulee johtaa toimepideluvan mukaisesti sadevesiviemäriin parvekkeella.
Osakkeenomistajan tulee myös huomioida, että asennettavan laitteen kunnossapito, huolto- ja vakuutusvastuu kuuluu osakkeenomistajalle.
Muutostyö on hyväksytty sillä varauksella, että ilmalämpöpumpun asentamisesta tehdään, hyväksymiskirjeen liitteenä oleva
kirjallinen sopimus taloyhtiön ja osakkeenomistajan välille.
Työn teettäjän tulee huolehtia sekä omasta että käyttämiensä urakoitsijoiden riittävästä vakuutusturvasta mahdollisten vahinkojan varalta.
Työn teettäjän tulee huolehtia vahingonkorvausvastuun uhalla siitä, ettei taloyhtiön rakenteita tai laitteita vahingoiteta.
Jos joudutaan tekemään tulitöitä on niihin saatava tulityölupa isännöitsijältä ennen ko. töiden aloittamista.
Muutostöiden valmistuttua on siitä ilmoitettava taloyhtiön edustajalle (isännöitsijälle) mielellään sähköpostitse (info@robertsson.fi).
Ilmoituksen jälkeen muutostyö merkitään valmistuneeksi huoneistotietoihin.
Taloyhtiö muistuttaa, että ilmoitusmenettely ei siirrä korjaustöiden vastuuta osakkeen omistajalta taloyhtiölle.

Lataa asennussopimus (Pdf)

Tee remontti-ilmoitus